جزئیات پروژه

ساختمان مسکونی آقای مهندس حمیدی

  • عنوان پروژه
    ساختمان مسکونی آقای مهندس حمیدی
  • مکان
    خیابان شیخ صدوق جنوبی
  • مشتری
    آقای مهندس حمیدی