جزئیات پروژه

ساختمان اداری و تجاری آقای مهندس آقا دادی

  • عنوان پروژه
    ساختمان اداری و تجاری آقای مهندس آقا دادی
  • مکان
    ساختمان اداری جام جم
  • مشتری
    آقای مهندس آقادادی